Exhibitions

Brno: November 2018

Projekt artystyczny "Powiększenie" został zrealizowany w ramach współpracy polsko-czeskiej. Przestrzeń publiczna Brna jako partnerskiego miasta Poznania stanowi swoistą przestrzeń eksperymentu polegającego na zakłóceniu relacji poznawczych. Umiejscowienie na bilbordach prac artystycznych z jednej strony kontektualizuję dzieła nadając im nowego znaczenia. Z drugiej strony siła i moc oddziaływania poprzez format i relacje przestrzenne skierowana jest do szerszej publiczności. Odbiór i reakcje przypadkowych widzów w kontakcie z swoistą galerią na bilbordach stanowi pole eksperymentu artystycznego.

Projekt Powiększenie:

Dr Tomasz Kalitko - Kierownik projektu

Grupa badawcza

Dr Joanna Marcinkowska
Dawid Marszewski
Marcin Lorenc